ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2565

>>วันที่ 29 มิถุนายน  2565 เวลา 10.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565  เพื่อรับทราบข้อราชการ และการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด รวมทั้งงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดชุมพร  โดยมีนายโชตินรินทร์  เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร    เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดชุมพร