สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายสรุศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสรุศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยและโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม