รมว.ศธ.เยี่ยม รร.บ้านพระนอน สพป.ชม.2  ชมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

รมว.ศธ.เยี่ยม รร.บ้านพระนอน สพป.ชม.2  ชมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย นายพิชิตชัย  อินภูวงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  และนางภัญพัชญ์  จะวะนะ ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ  ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านพระนอน ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21  ทั้งนี้ นายณรงค์  อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน ได้นำเสนอการขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ในการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มเซ็นทรัล  ณ โรงเรียนบ้านพระนอน  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่