สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของจังหวัดชัยภูมิในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ