สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมพัฒนา ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครู ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราภัฎพิบูลสงคราม เป็นวิทยากร โดยมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอวังทอง เข้ารับการอบรม ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2