สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายชยพล มูลสาร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และ นายวิชญ์พงศ์ สุขบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งค้า ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของ สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)