สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อบรมปลูกและปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีวัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความใสและสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดการอบรมปลูกและปลุกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีวัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความใสและสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นางจุรีรัตน์ สงณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีกล่าวรายงาน วิทยากรการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) และนายกอรปนัช รัตนคช เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3