สพป.สมุทรสาคร – เข้าร่วมรับฟังเสวนาการปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดร.สมชาย นาคนัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟัง “การเสวนาเพื่อติดตามและรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์