สพป.ยโสธร เขต 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม/หน่วย และ บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดย นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และนำบุคลากรกล่าวคำปฏิญาณและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ ลานหน้าอาคาร สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)