ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นางเกศินีย์ จุลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และคณะครูให้การต้อนรับ ได้ตรวจสภาพอาคารเรียนที่เกิดการแตกร้าวโดยรอบ และเน้นย้ำให้เฝ้าระวังในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็นสำคัญ