ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมวางแผนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม โดยมีคณะครู ,คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม  เพื่อร่วมวางแผนการบริหารจัดการของโรงเรียน  และปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม