รอง ผอ .สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการคอนสวรรค์

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการคอนสวรรค์ เพื่อเป็นหน่วยบริหารด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ณ โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ อ.คอนสวรรค์