สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฉันทนาวัณรถ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประเมินให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รายนายสุรชาติ สีต่างคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉันทนาวัณรถ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด  โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ  ประกอบด้วย นายสมบัติ เทพวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ และนายสมบุญ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง  ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด