สพม.สงขลา สตูล”ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ นายการุณ ชูช่วย นายวชิระขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ทุกคน ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารและคณะบุคลากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ในการเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล