พิธีเปิดโครงการทักษะชีวิตและจิตอาสา กิจกรรมโรงเรียนครอบครัว สานสายใยรักครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันทางครอบครัว และสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมชินสีห์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการทักษะชีวิตและจิตอาสา โรงเรียนครอบครัว: สายใยรักครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันทางครอบครัวและสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้เพื่อสร้างความสานสัมพันธ์สายใยรักครอบครัวเชิงบวก การให้ความรู้เรื่องบทบาท การปรับตัว และความสำคัญของครอบครัว การสร้างภูมิคุ้มกันที่อบอุ่นแข็งแรงในศตวรรษที่ 21 โดยมีนางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายนิตินัย อุทัยรังสี (หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก) นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา องค์กรภาคีเครือข่ายโรงเรียนครอบครัว และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว