สพป.สมุทรสาคร –  ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฯ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร