สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดพิจิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565

1 กรกฎาคม 2565 ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ จังหวัดพิจิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร