พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุง ได้จัดประกอบพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีว่าที่นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี และนายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 24 กอง จำนวน 905 คน