สพป.ยโสธร เขต 2 พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านหนองเรือ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านหนองเรือ เพื่อเป็นการรองรับเด็กนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว นายอาวุธ ทองบุ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านหนองเรือ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สรศักดิ์ พรมนิล : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)