ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา 2566-2567 ณ ต่างประเทศ

หนังสือ ศธ 04006/ ว 1835 และรายละเอียด และแบบฟอร์มการรับสมัคร ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใช้แบบฟอร์มไฟล์ EXel นี้ในการกรอกข้อมูลในการส่งรายชื่อ

สุดสาคร รวดเร็ว