สพป.อุดรธานี เขต 2 รับการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยและ โครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะฯ ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยและโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  โดยมี นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นางเกษร คำวิโส ผู้อำนวยการบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจราชการ