คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา อ.บำเหน็จณรงค์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวไอวริณ ศิลปะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ในนามคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ได้มาติดตามตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ ตามที่โรงเรียนได้รายยงานความเสียหายเพื่อประกอบคำขอตั้งงบประมาณเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาต่อไป