สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อ. เมือง จ.สุรินทร์ ได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประมาณ 1,500 คน