นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สพฐ. กับ สพท. และสถานศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

    นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีะเกษ เขค 4 มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ พร้อมด้วย นายสาน แก้วกัณหา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางรุ่งนภา งามสง่า ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ร่วมต้อนรับ นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมา นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สพฐ. กับ สพท. และสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 4