สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี           ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๔ อัตรา ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๔ อัตรา พร้อมกล่าวให้โอวาทและข้อคิดในทำงาน โดยขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างทุ่มเท เสียสละ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ”เรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน เป็นที่รักของลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมี นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทราบ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑