วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายสมเกียรติ ปงจันตา หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลำปาง  รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ทั้งนี้ หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจากโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี