พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายสมเกียรติ ปงจันตา หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายพิชัย สดเอี่ยม เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในงานมีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามโรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง