สพม.พิจิตร ร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาครู และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 4 กรกฎาคม 65 นายปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร นำคณะผู้บริหารและข้าราชการครู ในสังกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาครูและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร์ นำโดย สส.พรชัย อินทร์สุข ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร