การประชุมปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมและMOU ด้วยรูปแบบผสมผสาน

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (Online และ  face to face) ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑    

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (Online และ  face to face) ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งคณะดำเนินงานของสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนาโดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ (โรงเรียนต้นแบบ) และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนบ้านโนนศิลา โรงเรียนบ้านพระครูน้อย โรงเรียนบ้านพะไล โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด โรงเรียนบ้านกลางเพชร และโรงเรียนบ้านท้องเรือ ร่วมเป็นพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในฐานะผู้รับข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน E-sign