ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์

รายละเอียดและช่องทางการเข้าร่วมดังไฟล์เอกสารแนบนี้

สุดสาคร รวดเร็ว
Latest posts by สุดสาคร รวดเร็ว (see all)