โครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ปี ๒๕๖๕”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ นายนิสิต สายโยค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบลูกฟุตบอลจากบริษัท คิงเพาเวอร์ ในโครงการ “ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ปี ๒๕๖๕”โดยบริษัท คิงเพาเวอร์ มอบลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนบ้านโป่งชี ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่าย จำนวน 50 ลูกและโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 30 โรง โรงเรียนละ 15 ลูก รวมทั้งสิ้น 500 ลูก มีผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโป่งชี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย