ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอโครงงานคุณธรรม เครือข่ายฯ อ.บ้านเขว้า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิด”กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอโครงงานคุณธรรม  ระดับเครือข่ายอำเภอ” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565  ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านเขว้า   ณ โรงเรียนบ้านโนนแดง  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน  ให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทุกคนตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเพตุผล  ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี โดยมีโรงเรียนภายในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านเขว้า  จัดแสดงนิทรรศการ โครงงานคุณธรรม และแลกเปลี่ยนรู้แต่ละโรงเรียน   มอบโล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว ประจำปีการศึกษา 2564 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ร่วมแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีลงนาม (MOU) การสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม