แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิเวช อินสุวอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จะดำเนินการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1, ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิก, ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักแรด, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนากวางอั้น และผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/pfbid02Ax3EQiybzCVfnT7JKHKN7CQfynj9Td2raQYooTkkePpUnXLHWzQkAQ1vBRMdADevl/?d=n