ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ นำบุคลากร ทำกิจกรรมและจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day และปลูกต้นไม้

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 น.นายทวี  ทะนอก  ผอ.สพม.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วย รอง ผอ. สพม.กาฬสินธุ์  นำบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรม  จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day และปลูกต้นทองอุไร พืชผักสวนครัว ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ศูนย์พอเพียง สพม.กาฬสินธุ์และบริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์