สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรม “วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี” ร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยถ่ายทอดสดตลอดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ ประกอบด้วย พิธีอาราธนาศีล และใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยในการนี้ได้อาราธนาพระคุณเจ้าจาก วัดธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์