สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

        วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)  เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย ลดปริมาณขยะ ลดมลภาวะ โดยการใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความประทับใจกับผู้รับบริการ ในการนี้ นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย