ปั่นเพื่อน้อง สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลในงาน “ปั่นเพื่อน้อง สพป.อุดรธานี เขต 2”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ โดย นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 จะเกษียณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อน้อง สพป.อุดรธานี เขต 2 ระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2