STEM Education สพป.ลำพูน เขต 1

วันที่​ 9​ -​ 10 กรกฎาคม​ 2565​ นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) รหัสหลักสูตร 64035 เป็นหลักสูตรของ สพป.ลำพูน เขต 1 ที่ได้รับการอนุมัติจาก สพฐ. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีนายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน