โรงเรียนไชยปราการ สพม.เชียงใหม่ รับการนิเทศบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Quick Policy

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนไชยปราการ โดยนางสาวภัทรภรณ์ จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนพล ดอนชวนชม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ และรับการนิเทศบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Quick Policy ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จากนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่