พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน 7 คน “พิษณุโลกลีกคัพ” ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวังทองพิทยาคม นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน 7 คน “พิษณุโลกลีกคัพ” ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก กับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์การจัดแข่งขันในครั้งนี้ คือ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้กับนักเรียน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับเยาวชน ระดับชาติและนักกีฬาอาชีพนับว่าเป็นโอกาสดีให้กับนักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ อีกทั้งมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก ครู นักเรียนและนักกีฬาจากโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาและโรงเรียนวังทองพิทยาคม ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้