ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม รร.ทุ่งยาว ประจำปี 2565 และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการประเมินวิทยฐานะตาม หลักเกณฑ์ วPA โดยมี นายให้ พลประสิทธิ์ ผอ.รร.บ้านหนองหว้า กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม รร.บ้านทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง