ผอ.สกก.ร่วมกิจกรรมศธ.นำนักเรียนโครงการสานสัมพันธ์ฯ ทัศนศึกษาเรียนรู้บรรเทาสาธารณภัย

ศธ.นำนักเรียนโครงการสานสัมพันธ์ฯ ทัศนศึกษาเรียนรู้บรรเทาสาธารณภัยจากการจัดโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬาของ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น โดยกิจกรรมวันนี้เป็นวันที่ 3 (3 ตุลาคม 2561) ซึ่งเป็นวันที่นักเรียนในโครงการสานฝันฯ และห้องเรียนกีฬา ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้บรรเทาสาธารณภัย นักเรียนจะได้เรียนรู้การเข้าฐานปฐมพยาบาล ฐานขับขี่ปลอดภัย ฐานอัคคีภัย ฐานอุบัติภัยทางถนน ฐานแผ่นดินไหว และฐานเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยจตุจักร

นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า บรรยากาศของงานสามัคคีสัมพันธ์ฯ วันนี้เป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งถือว่าทุกคนได้ลงมือปฏิบัติและนำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ถ่ายทอดไปยังนักเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาส และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อเจอเหตุการณ์จริง เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทุกกิจกรรมด้วยตัวเองและลงมือปฏิบัติโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเครือข่าย ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ อาทิเช่น หุ่นสำหรับการเรียนรู้ CPR มีมากถึง 150 ตัวถือว่า สามารถลงบันทึกกินเนสบุ๊คได้เลยถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่การช่วยเหลือผู้ป่วย CPR ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จากนั้นเด็กๆ ทุกคนจะได้ไปชมฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นคู่ไทยลีกที่สำคัญและถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้เข้าชม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก SCG เมืองทองยูไนเต็ด ให้ชมฟรีด้วย ขณะเดียวกันกิจกรรมที่ดีแบบนี้จะมีขึ้นทุกวันตลอด 5 วัน

โดยแต่ละวันจะมีกิจกรรมไม่ซ้ำกันเพื่อให้เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ในวันที่ 5 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานเด็กๆ จะได้รับฟังโอวาทจากท่านรองนายกรัฐมนตรี นายประจิน จั่นตอง ซึ่งจะจัดขึ้นที่อิมแพคเมืองทองธานี นับว่าในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง จะมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ 3 ข้อหลักๆ คือ เรื่องของการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อให้เด็กได้น้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีโอกาสได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่างๆ หลังจากนั้นจะได้แข่งกีฬาถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬากระชับมิตรนักเรียนทั้งโครงการมาจาก 21 โรงเรียน จาก 2 โครงการ คือโครงการสานฝันห้องเรียนกีฬา และโครงการห้องเรียนกีฬา อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรมเพราะนักเรียนในโครงการมาจากหลายพื้นที่ทางเหนือกลางอีสานใต้ และมาอยู่ร่วมกันได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สพฐ. ทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่โดยเฉพาะทางเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในเขตของกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและปทุมธานี ได้ทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อจะดูแลเด็กๆ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข


นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้โอกาสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาให้น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรู้เกี่ยวกับทักษะการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำกิจกรรมมาให้นักเรียนได้รับความรู้ 6 สถานี /สถานีที่ 1 สถานีการฟื้นคืนชีพหรือ CPR มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ได้เรียนรู้ถึงการฟื้นคืนชีพผู้ที่หมดสติไป ให้มีชีพจรมีลมหายใจได้ฟื้นคืนชีพ สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นจากการจมน้ำหรือจากอุบัติเหตุอื่นๆ โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลวิภาวดีรังสิตและคณะจิตอาสาจากภาคเอกชนจำนวน 150 คนมาสอน / สถานีที่ 2 สถานีขับขี่ปลอดภัย นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขึ้นและลงรถมอเตอร์ไซค์ การขับขี่ที่ถูกต้องเพื่อให้ตัวเองได้รับความปลอดภัย / สถานีที่ 3 การป้องกันอัคคีภัย เป็นภัยใกล้ตัว โดยคณะครูฝึกจากกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย ให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้น โดยใช้อุปกรณ์การดับเพลิงหลากหลายประเภท ซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะทุกคน / สถานีที่ 4 เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน นำโดยมูลนิธิหรือและหน่วยงานจิตอาสาได้ร่วมสอนให้นักเรียนได้รู้ว่าถ้าตัวเองประสบเหตุรถยนต์ชนกัน รถยนต์ตกน้ำจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหรือแจ้งข่าวให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปกู้ภัยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเองหรือผู้ประสบเหตุ

สถานีที่ 5 สถานีแผ่นดินไหว มีกิจกรรมการเรียนรู้การเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ได้เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถแผ่นดินไหวจำนวน 2 คัน เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ถึง 8 ริกเตอร์ ให้ได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตัวต้องทำอย่างไร การเรียนรู้ภัยธรรมชาติต่างๆ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ด้วย / สถานีที่ 6 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัย นักเรียนจะได้รู้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยในหลากหลายประเภททั้งเครื่องกู้ภัยขนาดใหญ่ที่ใช้กู้ภัยในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร รวมถึงกล้อง Search Camera ที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่มีซากปรักหักพังและนำตัวผู้ประสบภัยออกมาได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้คือทักษะชีวิตที่นักเรียนจะได้รู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ต่อไป


นายชินวัตร เณรจิบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดชัยภูมิ เล่าว่า การศึกษาศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ประสบการณ์หลากหลายและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น ความรู้การป้องกันแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างไร และจะเอาตัวรอดได้อย่างไร อีกทั้งในการเข้าฐานดับเพลิงก็ได้เรียนรู้ถึงกรณีไฟไหม้ป่า รวมถึงกรณีไฟไหม้อาคารเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างไร รถดับเพลิงมีการใช้งานอย่างไร หากประสบเหตุในสถานการณ์จริง ก็มีความรู้ที่ได้จากการอบรม และสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้

ทีม ปชส.โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ภาพ/ข่าว