ครบรอบ 19 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช นายอุมัธ สวาหลัง และ นายศาตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยมี ดร.แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมพิธีละหมาดฮายัต เนื่องในวันครบรอบ 19 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เพื่อขอพรจากผู้เป็นพระเจ้า ให้บุคลากร อยู่ร่วมกัน อย่างเป็นสุข และขอพรให้ประชาชนชาวไทยทุกคนและทั่วโลกรอดพ้นจากโรคไวรัสโควิด-19 ณ อาคารละหมาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

และในเวลา 11.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 19 ปี เขตพื้นที่ฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 19 ปี เขตพื้นที่ฯ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ซึ่งในวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบเขตพื้นที่ ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ และบุคลากร ที่นับถือศาสนาพุทธ ณ ห้องประชุมชบาทอง