เลขาธิการ กพฐ.ร่วมแสดงความยินดี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สทร.เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. โดยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 18 กรฎาคม 2565 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความยินดีอย่างคับคั่ง