ผชช.สพฐ.และคณะติดตาม สพฐ.พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามของเขตตรวจราชการที่ 10 ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยระบบออนไลน์ ของ สพม.บึงกาฬ และโรงเรียนศรีวิไลวิทยา

ผชช.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี นายสุวิทย์ บึงบัว พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามของเขตตรวจราชการที่ 10 จำนวน 3 ท่าน คือ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.หนองคาย พร้อมด้วย นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ และนางปาณิสรา รวดเร็ว เจ้าหน้าที่จาก สตผ. ได้ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยระบบออนไลน์ ของ สพม.บึงกาฬ และโรงเรียนศรีวิไลวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงของ สพท.และสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.บึงกาฬ และนายปราโมทย์ คำเพชรดี ผอ.รร.ศรีวิไลวิทยา ให้การต้อนรับ

สุดสาคร รวดเร็ว
Latest posts by สุดสาคร รวดเร็ว (see all)