ประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา(OEC Forum)

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา(OEC Forum) เรื่องข้อมูลทางการศึกษากับการตัดสินใจ : การใช้ประโยชน์จาก PISA และ MICS ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพ หากสนใจเข้าร่วมประชุม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่