สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลฯ คณะติดตามการดำเนินงานการสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สพฐ. ตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ,นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณ์วิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลฯ คณะติดตามการดำเนินงานการสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ. ตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก นำโดยนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สนก. เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3