รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองบก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ  ลาสา  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจแก่ นายสุนทร ไชยเสนา ผอ.ร.ร.บ้านหนองบก ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมมอบนโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนการจัดโครงการอาหารกลางวัน รวมไปถึงตรวจสภาพความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านหนองบก  อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี