สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมติดตามการดำเนินงานประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้เกณฑ์ PMQA 4.0 ในการประเมินสถานะสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเปิดระบบให้รายงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และปิดระบบรายงาน วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://pmqa.psdg.go.th/ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว