สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในหลวงรัชกาลที่ 10”
ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
นายสุชาติ อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นางมรรยาท แตงโม ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นางศิริพร เรือนคง นางรุจิรัตน์ ทองเหลือรัตกุล นางศจี ทวีวัฒน์ น.ส.ณัฐนรีนันทน์ เทพวงษ์ เป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผอ.รร. คุณครู ลูกจ้าง และนักเรียนในสังกัด เดินทางไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สุพรรณบุรี